sábado, 13 de febrero de 2010

Sessió d'oratoria en català

La sessió del passat dimecres dia 3 de febrer de 2010 va ser feta en català !!!

El nostre club Toastmasters alterna la llengua castellana i anglesa a les seves sessions habituals, però amb aquest acte ha volgut animar als seus membres a promoure iniciatives per crear altres clubs o activitats en que el català jugui un paper rellevant.

Aquesta ha estat la primera reunió en català a la xarxa Toastmasters del mon, i per tant el nostre club ha estat pioner en esta matèria. Els assistents van omplir la sala i la sessió es va desenvolupar en un bon nivell de participació i ritme.

Encara que principalment es va utilitzar el català, els membres amb dificultats per expressar se en català, ho varen fer amb les llengües titulars del Club.

El nostre Club posa el focus en la millora de les habilitats comunicatives i la superació de la por en front de la audiència deixant un gran marge de llibertat en el que fa al us de la llengua, entenent que aquest últim esta al servei de la entesa entre les persones.